Header ads

Scrolling box

KẾ TOÁN LÊ ÁNH. Được tạo bởi Blogger.

Featured Post (Slider)

Horizontal

KINH NGHIỆM KẾ TOÁN THUẾ

Vertical2

Portfolio

Gallery

Combine

Bỏ tài khoản 142 và TK311 theo quy định

Nguyen Cuc Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017 0

Doanh nghiệp sử dụng chế độ kế toán không dùng TK 142,311 ( chi phi trả trước ngắn hạn) thì nên phân bổ như thế nào.  Kế toán Lê Ánh xin ch...

7 Trường hợp được miễn thuế môn bài mà doanh nghiệp cần biết

Nguyen Cuc Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017 0

Nghị định số 139/2016 ND-CP quy định cụ thể về mức thu lệ phí môn bài và cụ thể 7 đối tượng được miễn thuế và lệ phí bắt đầu có hiệu lực từ...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC