Unknown Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017 0

Xác định thu nhập được tính từ tiền lương, tiền công luôn là vấn đề khó với kế toán và doanh nghiệp. Bạn quan tâm có thể tham khảo bài viết...

Thu nhập từ đầu tư và chuyển nhượng vốn có phải chịu thuế

Unknown Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017 0

Thu nhập từ đầu tư vốn là những khoản  thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức khác nhau.  Những khoản thu nhập này đều được tính là ...

Đóng dấu giáp lai và dấu treo để làm gì

Unknown Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017 1

Bạn thắc mắc trên chứng từ bản chính và bản sao kê phải đóng dấu giáp lai và dấu treo để làm gì.  Khi nào thì cần sử dụng những con dấu này...

7 Trường hợp được miễn thuế môn bài mà doanh nghiệp cần biết

Unknown Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017 0

Nghị định số 139/2016 ND-CP quy định cụ thể về mức thu lệ phí môn bài và cụ thể 7 đối tượng được miễn thuế và lệ phí bắt đầu có hiệu lực từ...

Thu chi hộ có nên xuất hóa đơn hay không

Unknown Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017 0

Thu chi hộ có nên xuất hóa đơn hay không ? Thu chi hộ là gì ? Các khoản chi/thu hộ có cần lập bảng kê hay không? Cách định khoản thu hộ chi...

Hướng dẫn kết chuyển và hạch toán thuế môn bài đầu năm tài chính

Unknown Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017 1

Kết chuyển và hạch toán thuế môn bài đầu năm tài chính. Hạch toán thuế môn bài như thế nào? Mức thuế môn bài phải đóng là bao nhiêu? Thời h...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC