Những điều nên biết về thủ tục thanh lý hợp đồng trong công ty xây dựng

Unknown Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017 0

Thủ tục thanh lý hợp đồng xây dựng được lập khi nào, tai sao phải thanh lý hợp đồng xây dựng ý nghĩa của  việc thanh lý hợp đồng xây dựng n...

Tổng hợp các bút toán và phương pháp tính số liệu cuối kỳ

Unknown Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017 0

Công tác hạch toán cuối kỳ là khâu vô cùng quan trọng, nó có thể đối chiếu và kiểm soát được những sai sót có thể xảy ra trong quá trìn...

Chi phí mua xe ô tô của cá nhân

Unknown Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017 0

Doanh nghiệp mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty nhưng không xuất được hóa đơn thì có đ...

Đóng dấu giáp lai và dấu treo để làm gì

Unknown Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017 1

Bạn thắc mắc trên chứng từ bản chính và bản sao kê phải đóng dấu giáp lai và dấu treo để làm gì.  Khi nào thì cần sử dụng những con dấu này...

Bỏ tài khoản 142 và TK311 theo quy định

Unknown Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017 0

Doanh nghiệp sử dụng chế độ kế toán không dùng TK 142,311 ( chi phi trả trước ngắn hạn) thì nên phân bổ như thế nào.  Kế toán Lê Ánh xin ch...

Thu chi hộ có nên xuất hóa đơn hay không

Unknown Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017 0

Thu chi hộ có nên xuất hóa đơn hay không ? Thu chi hộ là gì ? Các khoản chi/thu hộ có cần lập bảng kê hay không? Cách định khoản thu hộ chi...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC