» » » Có được nộp tờ khai bổ sung thuế tncn hay không

Rất nhiều bạn hỏi thuế TNCN  có khai bổ sung được không, thời hạn và quy trình khai bổ sung thuế tncn  như thế nào. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết  giải thích chi tiết về trường hợp này.
Về trường hợp thuế TNCN có khải bổ sung được không rất nhiều người muốn biết. Trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bán hàng dịch vụ sản xuất  thường xảy ra tình trạng kê khai xót phải khai bổ sung thuế TNCN với trường hợp này doanh nghiệp nên làm gì.

 Doanh nghiệp có kê khai bổ sung thuế TNCN được không 

VD: Doanh nghiệp X thực hiện kê khai khấu trừ thuế TNCN cho nhân viên và cộng tác viên nhưng trong năm 2016 đã bỏ sót một số cộng tác viên ở tỉnh không kê khai thuế TNCN. Vậy năm 2017 công ty X có thể khai thuế TNCN bổ sung như thế nào và có thể khai được không.
Nếu doanh nghiệp phát hiện kêkhai thuế TNCN còn xót thì hoàn toàn có thể khai thuế bổ sung được trong kỳ kế toán tiếp theo trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra.  Quy định tại khoản 5, điều 10 của TT156/2013/TT-BTC cụ thể:
 “ a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếucó).
Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”.

Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế tncn năm 2017

Hướng dẫn điều chỉnh thuế TNCN

Nếu doanh nghiệp chưa nộp tờ khai bổ sung thuế TNCN thì có thể bổ sung tờ khai thuế theo kỳ của tháng và quý xảy ra sai sót trước khi tiến hành tổng hợp số liệu vào tờ khai quyết toán năm.
Trường hợp doanh nghiệp đã nộp tờ khai quyết toán thuế năm thì doanh nghiệp chỉ khai bổ sung điều chỉnh sai sót vào tờ khai quyết toán thuế năm, thay đổi số thuế phải nộp, trường hợp cần xác định lại thuế phải nộp của tháng hay quy thì doanh nghiệp tiến hành khai bổ sung hồ sơ khai theo tháng, quý tương đương để nộp bổ sung với số tiền chậm nộp thuế TNCN khi khai thuế TNCN.
Doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán năm, làm thay đổi số thuế phải nộp, nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và nộp bổ sung thuế cùng với tính tiền chậm nộp.
Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công !

Từ khóa liên quan: ke khai bo sung thue tncn như the nao, huong dan ke khai bo sung quyet toan thue tncn, khai bổ sung thuế TNCN, kê khai sai thuế tncn, nộp lại tờ khai thuế tncn,  tờ khai bổ sung thuế tncn


About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC