» » » Cách hạch toán khi xuất hàng hóa sử dụng tiêu dùng nội bộ


Khi doanh nghiệp xuất hàng hóa tiêu dùng nội bộ thì cẩn phải tiến hành lập hóa đơn và cần hạch toán các nghiệp vụ kế toán dựa trên những hóa đơn, chứng từ đó. Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán khi xuất hàng hóa sử dụng tiêu dùng nội bộ theo thong tư 200 và thông tư 133


I: Đối với đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ

1  1. Xuất dùng nội bộ Hạch toán đối với thông tư 133

+ Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ (theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá), ghi:
   Nợ TK 154, 642: Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá
   Có TK 5118: Doanh thu bán hàng nội bộ.
Nợ TK 632:
Có TK 155, 156:
+  Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi:
Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (33311
2.2. Xuất dùng nội bộ Hạch toán theo thông tư 200
+ Bút toán phản ánh giá vốn:
      Nợ TK 623, 627, 641, 642: Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá
       Có TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ.
+  Đồng thời hạch toán thuế GTGT:
      Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
      Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) .
Cách hạch toán khi xuất hàng hóa sử dụng tiêu dùng nội bộ

II: Đối tượng chịu thuế GTGT tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

1.       1. Xuất dùng nội bộ Hạch toán đối với thông tư 133

+ Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:
     Nợ TK 154, 642: Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra
     Có TK 5118: Doanh thu bán hàng nội bộ
     Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (33311).
+  Ghi nhận giá vốn bán hàng :
    Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
         Có TK 155, 156.
22. Xuất dùng nội bộ Hạch toán theo thông tư 200

+ Ghi nhận doanh thu
 Nợ TK 623, 627, 641, 642: Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra.
     Có TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ
    Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (33311).

 Các bạn xem thêm các bài viết tại: https://ketoanleanh.edu.vn/https://ketoanleanh.edu.vn/

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 
tags: xuất hàng nội bộ, hạch toán xuất hàng nội bộ như thế nào, xuất hàng nội bộ thông tư 200, thông tư 133About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC