Header ads

» » Hướng dẫn lập tờ khai thuế nhà thầu theo mâu 01/NTNN

Lập tờ khai thuế nhà thầu được các đơn vị, doanh nghiệp xử dụng để khấu trừ và nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài. Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn bạn đọc chi tiết cách lập tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/ NTNN mới nhất trong bài viết dưới đây.


Tờ khai thuế nhà thầu mẫu số 01/tnnn được Bộ tài chính ban hành theo TT103/2014/TT- BTC ngày 06/06/2014.
Có 2 cách kê khai thuế nhà thầu được sử dụng hiện nay:

I. Lập tờ khai thuế nhà thầu trực tiếp trên bản cứng

Nếu doanh nghiệp muốn kê khai và nộp tờ khai thuế nhà thầu theo bản cứng có thể tải mẫu tờ khai theo thông tư TT103/2014/TT- BTC về thực hiện kê khai và nộp cho đơn vị thuế chủ quản.

II. Kê khai và lập tờ khai thuế nhà thầu trên phần mềm HTKK

Phần lớn các doanh nghiệp hiện nay đều áp dung phương pháp kê khai qua mạng trên phần mềm HTKK. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn đọc cụ thể cách lập tờ khai thuế nhà thầu theo phương pháp này như sau:

Cột 1: “Nội dung”
 • Cột chỉ tiều này phản ánh đúng nội dung công việc Nhà thầu nước ngoài thực hiện với Bên Việt Nam trong các hợp đồng cụ thể. Khai chi tiết các hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ của Nhà thầu theo các nhóm ngành nghề tương ứng, số hợp đồng, với các mức tỷ lệ GTGT, thu nhập chịu thuế trên doanh thu….
 • Nếu nhà thầu Việt Nam ký hợp đồng với nhiều bên nước ngoài hay với một nhà thầu nhưng có nhiều hợp đồng thì phải kê khai chi tiết từng hợp đồng.
 • Ví dụ: Doanh nghiệp X tại Việt Nam ký hợp đồng mua bán thiết bị y tế với doanh nghiệp B tại nước ngoài. Doanh nghiệp B sẽ thực hiện nghiệp vụ bán máy móc và cung cấp thiết  bị, hướng dẫn doanh nghiệp X sử dụng, vận hành, bảo trì cho sản phẩm thiết bị y tế của mình. Khi doanh nghiệp X thực hiện kê khai thuế nhà thầy sẽ làm như sau:.
Tại cột (1) “Nội dung” của Tờ khai
         Nội dung
              (1)
1. Doanh nghiệp B
– Bán dây chuyền máy móc thiết bị y tế
– Dịch vụ hướng dẫn lắp đặt, giám sát lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng

Nếu các hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ trong hợp đồng tính thuế theo tỷ lệ GTGT. Tính thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu khác nhau thì khai thuế tách riêng giá trị, nếu không tách riêng được thì khai chung vào một dòng áp dụng theo  tỷ lệ GTGT,  TNDN cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng.

Cột 2: “Mã số thuế”
Ở cột này sẽ ghi mã số thuế của các Nhà thầu nước ngoài.

Cột 3: “Hợp đồng số … ngày … tháng …
Chính là ngày, tháng ký hợp đồng.

Cột 4: “Số tiền thanh toán kỳ này”
 • Ở dòng ngày người kê khai lập thuế nhà thầu ghi số thực thanh toán trong kỳ của Bên Việt Nam cho Nhà thầu nước ngoài, kê khai chi tiết theo từng nội dung công việc tại hợp đồng.
 • Nếu có nhiều lần thanh toán cho cùng một hợp đồng thì ghi số tiền chính tổng số tiền thanh toán trong tháng.
Cột 5: “Ngày thanh toán”
 • Ghi ngày thanh toán tương ứng với số tiền cho từng hoạt động kinh doanh của từng hợp đồng.
 • Trường hợp khai thuế Nhà thầu theo tháng mà trong tháng có nhiều lần thanh toán thì không kê khai chỉ tiêu này.
Cột 6: “Doanh thu tính thuế” 
Ở cột doanh thu tính thuế khi lập tờ khai thuế nhà thầu phải ghi lại doanh thu tính thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài cung cấp dịch vụ gắn với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
Lưu ý:  Khi tính khoản thu này không được trừ các khoản thuế phải nộp mà Nhà thầu nước ngoài nhận được, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu (nếu có).

Cột 7: “Tỷ lệ GTGT”
 •  Xác định tỷ lệ (%) GTGT tính dựa trên doanh thu tính thuế đối với hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài thực hiện theo hợp đồng.
 •  Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ tài chính quy định tỉ lệ nộp thuế GTGT như sau:
STT      Ngành kinh doanh         Tỷ lệ % để tính thuế GTGT
1        Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị       5
2        Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị       3
3        Hoạt động kinh doanh khác    2

Cột 8: “Thuế suất thuế GTGT”
Ở cột thuế suất thuế gtgt khi lập tờ khai thuế nhà thầu doanh nghiệp cần chú ý ghi mức thuế suất quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cột 9: " Doanh thu tính thuế TNDN"
Là toàn bộ các khoản doanh thu và chi phí khác mà bên nhà thầu Việt Nam đã chi trả thay trừ thuế GTGT.

Cột 10: “Doanh thu tính thuế”

 • Doanh thu tính thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT, chưa trừ các khoản thuế phải nộp (nếu có) mà Nhà thầu nước ngoài nhận được. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).
Cột 11: “Tỷ lệ thuế TNDN”

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ tài chính và được xác định cho từng ngành nghề như sau:

 • Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam {bao gồm cả cung cấp hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài); cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của Các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms}:                                                                       1%
 • Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan :   5%
 •           Riêng:
 • Dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino:                                  10%
 • Dịch vụ tài chính phái sinh:                                                               2%
 • Cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển:         2%
 • Xây dựng, lắp đặt có bao thầu hoặc không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị          2%
 • Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận chuyển bao gồm vận chuyển đường biển, vận chuyển hàng không)       2%
 • Chuyển nhượng chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi,tái bảo hiểm ra nước ngoài, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm      0,1%
 • Lãi tiền vay 5 %
 • Thu nhập bản quyền      10%                  
Cột 12: “Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định”
Khi lập tờ khai thuế nhà thầu nếu doanh nghiệp thuộc điện được miễn, giảm thuế theo hiệp định thì ghi vào chỉ tiêu này.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: thời hạn nộp tờ khai thuế nhà thầu, hướng dẫn nộp thuế nhà thầu qua mạng, thông tư 103 về thuế nhà thầu, đăng ký mã số thuế nhà thầu nước ngoài, cách lập giấy nộp tiền thuế nhà thầu, nộp thuế nhà thầu điện tử, cách ghi giấy nộp tiền thuế nhà thầuAbout Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC