» » Chi phí mua xe ô tô của cá nhân


Doanh nghiệp mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty nhưng không xuất được hóa đơn thì có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết.


Doanh nghiệp của bạn mua xe ô tô cũ của doanh nghiệp từ cá nhân không  có hóa đơn thì cần những chứng từ gì để được tính vào chi phí giảm trừ khi tính thuế. Vấn đề này được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm.  Dựa vào văn bản pháp lý nào để tính khoản chi này vào chi phí được trừ, cần những chứng từ và thủ tục gì. 

I. Căn cứ pháp lý để hạch toán chi phí mua xe ô tô của cá nhân 

Dựa vào công văn số 8626/CT-TTHT ngày 25/10/2013 do chi cụ thuế HCM ban hành. Ngoài ra bạn đọc nên tham khảo thêm công văn 1023/CT-TTHT ngày 13/6/2013 do chi cục thuế tình Lào Cai công bố. 
Ngoài ra, bạn đọc tham khảo thêm tại điều 6 TT 78/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 18/6/2014 nêu rõ những khoản chi phí được trừ và khoản chi không được trừ để làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế.  
–  Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC  sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những khoản chi không được trừ
–  Quy định tại Điều 14 của TT 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2014. Hướng dẫn thi hành theo quy định  của bộ luật thuế GTGT.
                            Mua xe ô tô cá nhân không xuất được hóa đơn tính như thế nào 

II. Các trường hợp thường gặp mua xe ô tô của cá nhân

 Khi doanh nghiệp mua xe cũ của cá nhân thường gặp 03 trường hợp cụ thể như sau: 

*Vấn đề 01: về thuế GTGT Căn cứ: Theo điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT gồm:  Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.
Như vây: Trường hợp cá nhân bán lại tài sản không sử dụng đến có nhu cầu bán lại cho cá nhân hoặc tổ chức khác sẽ không thuộc đối tương phải kê khai thuế hoặc nộp thuế GTGT. 

*Vấn đề 02:  Căn cứ xuất hóa đơn. Dựa theo quy định tại điều 13 của TT39/2014/TT-BTC:  Nếu tổ  chức không là doanh nghiệp, hộ cá nhân không có hoạt động kinh doanh bán hàng, dịch vụ thuộc với đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp doanh nghiệp không phải kê khai và nộp thuế GTGT thì cơ quan thuế sẽ không cấp hóa đơn.
= > Như vậy: Cá nhân (không kinh doanh) nếu bạn ô tô không phải nộp thuế GTGT thì cũng không nhận được hóa đơn từ cơ quan thuế cấp cho cá nhân đó.

*Vấn đề 03: Quy định khi tính thuế TNDN dựa vào căn cứ tính thuế ở khoản 2.4 theo điều 6 của TT78/2014/TT-BTC &  và quy định cụ thể tại khoản 2.4 điều 4 TT96/2015/TTBTC, hướng dẫn quy định về những khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN & Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC. Có sửa đổi và bổ sung điểm 2.31 của khoản 2 điều 6, TT78.2014.TT-BTC có nêu rõ những khoản chi không được trừ.
 Đối với những khoản chi phí doanh nghiệp có mua hàng hóa, dịch vụ hóa đơn (không được lập bảng kê, mua hàng, dịch vụ theo mẫu 01/TNDN TT78 nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ áp dụng với trường hợp:
Doanh nghiệp mua tài sản, dịch vụ từ hộ gia đình hoặc cá nhân không trực tiếp kinh doanh trực tiếp bán sản phẩm  thì doanh nghiệp phải mua tài sản của doanh nghiệp gồm có xe ô tô cá nhân (không kinh doanh).Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế thì phải thực hiên nộp thuế trước để lấy hóa đơn thuế GTGT sau này.
Hồ sơ để tính vào chi phí hợp lý khi mua xe ô tô cũ của cá nhân như sau:
- Bảng kê mua vào không có hoá đơn mẫu 01/TNDN 
- Chứng từ thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được 
- Hợp đồng mua bán xe công chứng
- Biên bản bàn giao xe ô tô.
- Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu, sử dụng xe ô tô
- Phải đi nộp lệ phí trước bạ và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản xang tên doanh nghiệp mua xe ô tô.
- Hạch toán và trích khấu hao theo chế độ hiện tại

Bài viết hay: Hướng dẫn viết hóa đơn cho hàng khyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công ! 

About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC