Header ads

» » Quy định về không đăng ký tài khoản ngân hàng có bị phạt không

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế có bị phạt hành chính và được tính quyết toán thuế GTGT đầu vào hay tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN. Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn nếu không đăng ký tài khoản ngân hàng tại đây nhé.

I.      Thông tư 173/2016/TT-BTC về đăng ký tài khoản ngân hàng

Thông tư số 173/2016/TT-TBC quy định về cách đăng ký tài khoản ngân hàng do Bộ tài chính ban hành ngày 28/10/2016 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/12/2016 quy định cụ thể như sau:
chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là những chứng từ chứng minh việc chuyển tiền mua từ tài khoản bên mua sang tài khoản của bên bán( đã được đăng ký và thông báo với cơ quan thuế). Mở lại các tổ chức cung ứng dịch vụ và thanh toán theo hinh thức quy định của pháp luật hiện hành như Sec, uy nhiệm chi, hoặc lệnh chi và thanh toán…. Theo quy định. Quy định định này bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản bên mua sang bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán tài khoản bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu được đăng ký và giao dịch với cơ quan thuế”.
Theo đó với những tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp không đăng ký với cơ quan thuế hoặc sở kế hoạch đầu tư sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.  Doanh nghiệp phát sinh giao dịch qua tài khoản ngân hàng chưa đăng ký thì vẫn được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Trong thời hạn 10 ngày sau khi mở TK ngân hàng và đăng ký với sở kế hoạch đầu tư các bạn vẫn phải đăng ký với cơ quan thuế.
Trường hợp không đăng ký chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế sẽ bị phạt hành chính.
Theo TT 173/2016/TT-BTC bắt đầu từ ngày 15/12/2016 công ty, hộ cá nhân không phải đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế mà vẫn được khấu trừ thuế GTGT.

  Hướng dẫn về đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế của doanh nghiệp

 II.  Quy định về đăng ký tài khoản từ ngày 15/12/2016 chiếu theo điêu 1 thông tư 173/2016/TT-BTC

Về việc đăng ký tài khoản ngân hàng được quy định về chứng từ ngân hàng theo quy định và công văn ban hành với tổng cục thuế mà bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với các tổ chức tín dụng thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như uy nhiệm chi, lệnh chi, phiếu thanh toán, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng …và những hình thức thanh toán khác theo quy định. Tính cả trường hợp bên mua thanh toán tư tài khoản bên mua sang tài khoản bên bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhận hoặc ngươc lại.
Như vậy
Bộ tài chính ban hành công văn số 3017/TCT-KK ngày 27/07/2015 với tổng cục thuế tỉnh Nghệ Án có nội dung cụ thể:
  • TH1: Nếu bên mua hàng và bên bán hàng đã đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế được tính khấu trừ thuế GTGT và ghi vào chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN.
  • TH2: Theo quy định bên mua hàng không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế theo mẫu 08/MST sẽ bị xử phạt hành chính về tội chậm nộp hóa đơn khai thuế trong hai trường hợp:

Bên bán hàng chưa đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế thì bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký cơ quan thuế liên quan đến TT TK ngân hàng, và người mua hàng cũng sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào cũng như tính chi phí này vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Trường hợp bên bán đã đăng ký tài khaorn ngân hàng với cơ quan thuế nhưng bị quá thời hạn với cơ quan thuế phải nộp bổ sung ngay mẫu 08/MSTđể bộp bổ sung trước khi cơ quan thuế quyết định kiểm tra và xem xét việc khấu trừ thuế GTGT và chi phí hợp lý.
Theo thông tư mới nhất quy định thì khi bạn có thay đổi thông tin về đăng ký tài khoản ngân hàng trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày phải đăng ký theo mẫu 08/MST với cơ quan thuế (kể cả mở tài khoản hay đóng tài khoản).

Kế toán lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế, đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng, mẫu đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế, thông báo tài khoản ngân hàng, mẫu thông báo tài khoản ngân hàng, cá nhân đăng ký tài khoản ngân hàng

About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC