» » Thu nhập từ đầu tư và chuyển nhượng vốn có phải chịu thuế

Thu nhập từ đầu tư vốn là những khoản  thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức khác nhau.  Những khoản thu nhập này đều được tính là thu nhập chịu thuế, là những khoản thu nhập nào, tham khảo ngay bài viết nghiệp vụ do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây nhé.

I.             Quy định về thu nhập từ đầu tư vốn

Theo quy định thu nhập từ đầu tư vốn là những khoản thu nhập do cá nhân nhận được dưới nhiều hình thức:

 a, Tiền lãi nhận được từ việc  cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm  cá nhân kinh oanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng dẫn tại tiết g.1 và điểm g, khoản 1 của điều 3 chiếu theo TT 111/2013/TT-BTC.

 b, Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp

c, Cá nhân, tổ chức nhận lợi tức từ tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn ( bao gồm công ty TNHH 1 TV, công ty hợp danh, hợp tác xã , liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và những hình thức kinh doanh khác theo quy định của luật doanh nghiệp và luật hợp tác xã, lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của luật các tổ chức tín dụng, góp vốn vào quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được hình thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

d, Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách vầ sáp nhật, hợp nhất doanh nghiệp và những vị trí khác khi góp vốn.

đ, Thu nhập nhận được từ lãi trí phiếu , tín phiếu và các giấy tờ có giá khác  do tổ chức trong nước phát hành , trừ thu nhập theo hướng dẫn tại tiết g.1 và g.3, ở điểm g, khoản 1, điều 03 của TT này.

e, Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp gió vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, phát minh sáng chế.

f, Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.
Các khoản thu nhập từ vốn và chuyển nhượng vốn có phải tính thuế TNCN 

II.       Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Những khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn là những khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

a, Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiêm hữu hạn ( bao gồm công ty TNHH 1 MTV), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác, kinh doanh, hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân cùng những tổ chức kinh tế khác.

b, Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán gồm có: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cố phiếu, tín phiếu và trái phiếu cùng các loại chứng chỉ quỹ và những chứng từ khác theo quy định của luật chứng khoán, thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cô phần theo quy định của luật doanh nghiệp.

c, Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC