Header ads

» » » Tiền lương thấp hơn 2 triệu có tính khấu trừ thuế không

Khấu trừ lương để tính thuế là quy đinh của Bộ tài chính nhưng liệu tiên lương thấp hơn 2 triệu có tính khấu trừ thuế không. Trường hợp không tính khấu trừ thì cần những giấy tờ gi để hợp thức hóa theo đúng niên độ kế toán hiện hành. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn cách xử lý tiền lương thấp hơn 2 triệu có tính khấu trừ thuế không trong bài viết này các bạn cùng tham khảo nhé.

I. Tiền lương thấp hơn 2 triệu có tính khấu trừ thuế không 

Lao động được trả lương dưới 2 triệu áp dụng với người làm thêm, hợp đồng lao động thời vụ, nhận khoán khi thanh toán chi trả tiền lương thấp hơn 2 triệu có tính khấu trừ thuế không . Như vây với khoản chi phí lương này người lao động và doanh nghiệp có phải đóng thuế không.
Để bạn hiểu rõ hơn về việc tiền lương thấp hơn 2 triệu có tính khấu trừ thuế không  phải đóng thuế không cùng tham khảo ví dụ thực tế dưới đây.

Công ty sản xuất B làm ở lĩnh vực sản xuất và thi công vật liệu xây dựng có thuê hợp đồng lao động thời vụ cho nhân viên mỗi lần chi trả đều thấp hơn 2 triệu. Doanh nghiệp không trích 10% thu nhập để trích đóng thuế vì người  người lao động không chịu trả tiền đóng thuế. Doanh nghiệp phải làm cam kết để người nhận tiền ký vào. Như vây công ty  B có phải đăng ký MST cho người lao động thời vụ không và nếu có thì thời điểm được cấp MST sau công trình đã hoàn thành, nghiệm thu thì bản cam kết 23 tại thời điểm làm công trình như trên có hơp lệ không?
Trả lời:
Câu hỏi của công ty B về khoản thu dưới 2 triệu có phải tính thuế không đã được quy định cụ thể tại điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC  nêu rõ cách tính khấu trừ thuế GTGT như sau: 
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý quy định của Luật quản lý thuế.
Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết".
                                     Tiền lương thấp hơn 2 triệu có tính khấu trừ  thuế không 

Như vậy theo quy định trên thì tiền lương thấp hơn 2 triêu có tính khấu trừ thuế hay không được quy định như sau:
Nếu tổ chức trả thu nhập cho cá nhận cư trú áp dụng trường hợp mà hợp đồng lao động ít hơn 03 tháng và tổng mức chi trả từng lần thấp hơn 2 triệu đồng. Thi cá nhân đó không thuộc diện phải chịu thuế TNCN nên không phải tính khấu trừ thuế TNCN trước khi nhận tiền nên sẽ không cần làm bảng cam kết mẫu 23/CK-TNCN để nộp cho tổ chức chi trả.
Lưu ý: Với các trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuê trả thu nhập cho cá nhân mà không ký hợp đồng lao động hay chỉ ký  hợp đồng lao động dưới 03 tháng mà tổng mức trả thu nhập từng lần cao hơn 2 triệu thì phải khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập theo đúng quy định.
Nếu người lao động hoặc doanh nghiệp đi thue thuôc diện  được làm cam kết và không tính thuế tncn thì ở thời điêm làm cam kết thì người lao động phải có mã số thuế.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC