Header ads

» » Toàn bộ vấn đề liên quan đến thủ tục hoàn thuế điện tử

Thuế GTGT điện tử đươc quy định như thế nào, trường hợp nào được xét hoàn thuế điện tử. Hồ sơ hoàn thuế điện tử gồm những chứng từ gì? có quy định cụ thể với loại thuế này không. Các bạn tham khảo bài viết chi tiết do kế toán trưởng tai trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây nhé.

I. Quy định cụ thể về thuế GTGT điện tử và cách hoàn thuế

Hàng năm, ngân sách nhà nước hoàn lại tiền thuế GTGT điện tử cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã mua hàng hóa dưới sự quản lý của pháp luật Việt Nam. Số tiền hoàn thuế điện tử phụ thuộc và số tiền thuế đơn vị mua hàng chưa được tính khấu trừ trong kỳ tính thuế. Bạn có thể tra cứ thông tin thuế quan này trênCổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo địa chỉ http://www.gdt.gov.vn.

II. Những trường hợp được tính hoàn thuế GTGT điện tử 

Theo quy định tại thông tư số  130/2016/TT-BTC những trường hợp sau sẽ được tính hoàn thuế GTGT điện tử: 

– Các đơn vị kinh doanh mới thành lập dự án đầu tư 

– Hoàn thuế GTGT áp dụng cho các dự án đầu tư được cấp phép theo quy định 

– Hoàn thuếGTGT điện tử với hàng hóa xuất nhập khẩu

– Các trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định sẽ được tính hoàn thuế GTGT điện tử 

– Áp dụng hoàn thuế GTGT với các chương trình và dự án đã sử dụng nguồn vốn hỗ trợ để phát triển chính thức theo định hướng phát triển(ODA), trong đó những dự án này sẽ không được hoàn lại hoặc nhận được viện trợ không hoàn lại, áp dụng với cả trường hợp viện trợ nhân đạo.

– Những trường hợp được hoàn thuế GTGT điện tử với các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi áp dụng miễn trừ thực hiện ngoại giao theo quy định  pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao khi doanh nghiệp  mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam

– Cá nhận định cư tại nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam

–  Đơn vị kinh doanh được quyết định hoàn thuế GTGT điện tử  được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận theo đúng  quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế cấp do Việt Nam là thành viên hợp theo quy định. 
Đối với những tổ chức và cơ quan này nếu được áp dụng thí điểm hoàn thuế GTGT điện tử phải lựa chọn đúng và đủ những hồ sơ nộp thuế đáp ứng đày đủ yêu cầu và tiêu chí lựa chọn theo quy định của Tổng cục Thuế đưa ra và thuộc các trường hợp đã nêu.
Các trường hợp đủ điều kiện khấu trừ và hoàn thuế GTGT điện tử sẽ phải lập hồ sơ đề nghị được hoàn thuế thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Thủ tục hoàn thuế GTGT điện tử cho doanh nghiệp 


III.  Quy định về hồ sơ hoàn thuế  GTGT điện tử 

Doanh nghiệp, tổ chức... làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT điện tử gồm những chứng từ sau:
  • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định
  • Tài liệu khác theo quy định tại các điều từ Điều 50 đến Điều 56 (trừ Điều 53) của Thông tư số 156/2013/TT-BTC
  • Tổng hợp những văn bản giải trình về tài liệu bổ sung và văn bản huỷ đề nghị hoàn thuế (trong trường hợp bổ sung hoặc hủy hoãn thuế)

IV. Quy trình làm và gửi hồ sơ hoàn thuế GTGT điện tử

Khi doanh nghiệp lập và gửi hồ sở hoàn thuế GTGT điện tử doanh nghiệp thực hiện theo 03 bước cơ bản như sau:
  • Bước 1: Cá nhân nộp thuế lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế lên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế
  • Bước 2: Sau khi nhận thông báo từ cơ quan Thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử. Người nộp thuế tiến hành xác nhận và chờ kết quả về việc hoàn thuế GTGT điện tử.
  • Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử (gồm thông báo và những quyêt định về giải trình hồ sơ tính thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế). 

Quy trình làm hố sơ hoàn thiện thuế GTGT điện tử

* Lưu ý khi làm hồ sơ hoàn thuế GTGT điện tử

Trường hợp người nộp thuế cần giải trình và bổ sung thêm những thông tin và tài liệu cần thực hiện thao tác thêm thông tin trên các Trang Tổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. 

Nếu muốn huỷ hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử,Người nộp thuế phải làm văn bản gửi lên Tổng cục thuế về việc đề nghị hủy hồ sơ hoàn thuế GTGT điện tử. 

Khi làm thủ tục đề nghị hoàn  thuế GTGT điện tử bạn cần lưu ý 2 thông tin cơ bản sau: 
  1. Áp dụng với hồ sơ kê khai thuế đầy đủ những nội dung kê khai và đề nghị hoàn thuế phải thực hiện đồng thời  nghiệp vụ lập và gửi hồ sơ khai thuế điện tử.
  2.  Hồ sơ đề nghị hoàn thuế là giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN  và tài liệu kèm theo trong trường hợp này người nộp thuế phải lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế có ký tên điện tử  thực hiện gửi phí tới Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Bước 4: Cơ quan chức năng sau khi tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế  qua mạng sẽ gửi quyết định hoàn thuế, hoặc gửi cả quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách Nhà nước đến đơn vị nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Nhiều trường hợp người nộp thuế sẽ nhận thông tin qua các tổ chức cung cấp dịch vụ dữ liệu điện tử qua trung gian. 

Hiện tại, thủ tục hoàn thuế GTGT điện tử được giải quyết nhanh gọn hơn  người nộp thuế  cập nhật được chính xác tình hình nộp thuế của doanh nghiệp mình có vương mắc gì không hoặc cần kê khai bổ sung những gì.
Thời hạn nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế tối đa là 6 ngày từ khi hồ sơ thuế được gửi tới cơ quan thuế.

Hotline tư vấn khóa học kế toán tổng hợp thực hành : 0904 848 855/ Mrs Lê Ánh

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC