» » Bỏ tài khoản 142 và TK311 theo quy định

Doanh nghiệp sử dụng chế độ kế toán không dùng TK 142,311 ( chi phi trả trước ngắn hạn) thì nên phân bổ như thế nào.  Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với bạn đọc chi tiết cách hạch toán khi bỏ tài khoản TK142 và TK 311 chi tiết trong bài viết này

I. Doanh nghiệp bỏ tài khoản TK142 và TK311 

Doanh nghiệp không dùng TK142 và TK311 thì sẽ hạch toán thay thế vào tài khoản nào để biết được.
Bộ tài chính ban hành TT133/2016/TT-BTC  ban hành ngày 26/08/2016 bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 thay thế quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 30/9/2006, tham khảo tại TT138/2011/TT-BTC  ban hành ngày 04/10/2011.

Về chế độ kế toán do Bộ Tài Chính ban hành TT200/2014/TT-BTC quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp sẽ phải áp dụng từ ngày 01/01/2015. Hướng dẫn và thay thế với chế độ kế toán ban hành đúng theo quyêt định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày  20/03/2006, bổ sung thêm TT244/2009/TT-BTC  ban hành ngày 31/12/2009.

Khi bỏ TK142 và TK311 theo quy định với chứng từ doanh nghiệp có quyền chủ động thiêt kế biểu mẫu kế toán theo quy định  yêu cầu của luật kế toán đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng của thông tin. 
Áp dụng quy định về sổ sách kế toán thực hiện như sau: Doanh nghiệp sẽ  xây dựng biểu mẫu sổ kế toán của riêng mình nhưng vẫn đảm bảo phải cung cấp được đầy đủ thông tin về tính giao dịch kinh tế đảm bảo minh bạch và đầy đủ. 
Nếu doanh nghiệp không tự xây dựng được biểu mẫu kế toán có thể áp dụng biểu mẫu kế toán theo quy định tại thông tư liên quan.
Doanh nghiệp có nên bỏ hạch toán tài khoản TK311 và tài khoản TK142 không 

II. Hướng dẫn hạch toán với TK142- Chi phí trả trước ngắn hạn 

Đôi với TK142-Chi phí trả trước ngắn hạn doanh nghiệp cùng dùng đầu 01 tài khoản 242: Chi phí trả trước để phân bổ ngắn và dài hạn ở doanh nghiệp thực hiện mở chi tiết thêm TK 242 thành chi tiết như sau:

+ Tài khoản 24201:  Hạch toán chi phí trả trước ngắn hạn 
+ Tài khoản 24202: Chi phí trả trước dài hạn 

Hoặc chuyển đổi TK142 thành TK242NH và TK242DH

+Tài khoản 242NH: chi phí trả trước ngắn hạn
+Tài khoản 242DH: chi phí trả trước dài hạn
Bỏ tài khoản TK142 và TK311 nên hạch toán như thế nào

III. Hướng dẫn hạch toán với TK311- Chi phi vay ngắn hạn 

Tài khoản vay ngắn hạn dùng đầu 01 hạch toán vào TK 341: Dùng để vay nợ và thuê tài chính phản ánh nhưng khoản vay và chi phí ngắn hạn dài hạn của doanh nghiệp. 
Hướng dẫn hạch toán chi tiết tài khoản TK311- Chi phí vay ngắn hạn bằng việc mở thêm TK3411 chi tiết: 

+ Tài khoản 341101:  Chi phí vay ngắn hạn
+ Tài khoản 341102: Chi phí vay dài hạn

Hoặc:

+ Tài khoản 3411NH: Vay ngắn hạn
+ Tài khoản 3411DH: Vay dài hạn

Theo quy định tại TT133/2016/TT-BTC: Chi phí đầu năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2017: sẽ phải chuyển toàn bộ số dư tài khoản xang năm 2016. Thực hiện chuyển toàn bộ số dư đầu kỳ như sau: 
+Số dư đầu kỳ TK 142 chuyển tới Số dư đầu kỳ TK 24201/242NH
+Số dư đầu kỳ TK 311 chuyển tới Số dư đầu kỳ TK 341101/3411NH

= > Quy định cụ thể tại TT200/2014/TT-BTC: Bắt đầu trong năm tài chính bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 sẽ  phải chuyển toàn bộ số dư đầu kỳ của năm kế toán 2014 xang năm sau.

+Số dư đầu kỳ TK 142 sang số dư đầu kỳ TK 24201/242NH
+Số dư đầu kỳ TK 311 sang số dư đầu kỳ TK 341101/3411NH

Bạn đọc quan tâm tham khảo chi tiết nghiệp vụ khi hạch toán TK142 và TK311 bạn đọc tham khảo chi tiết nghiệp vụ tại:
Bạn đọc quan tâm tham khảo nghiệp vụ chi tiết:
–        Thông tư 133/2016/TT-BTC – Ngày 26/8/2016.
–        Thông tư 200/2014/TT-BTC – Ngày 22/12/2014.

Hotline tư vấn khóa học kế toán tổng hợp thực hành: 0904 848 855/ Mrs Lê Ánh 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 


About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC