Header ads

» » » Người lao động công tác ngày nghỉ có được tính làm thêm giờ không

Người lao động đi công tác ngày nghỉ có được tính làm thêm giờ không. Trường hợp này, quy định tính tiền làm thêm giờ được tính như thế nào. Kế toán hạch toán vào khoản chi phí nào. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết chi sẻ nghiệp vụ chi tiết tại đây nhé

I. Người lao động đi công tác ngày nghỉ có được tính làm thêm giờ không 

Quy định cụ thể tại khoản 7, điều 1 của TT97/2010/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 6/7/2010 quy định hướng dẫn cụ thể về trường hợp người lao động được cử đi công tác do công việc sẽ được tính làm thêm giờ và thêm phụ cấp lưu trú đối với cán bộ, công chức theo quy định hiện hành.

Quyết định do thủ trưởng và cơ quan đơn vị, chịu trách nhiệm trực tiếp ký và quy định cụ thể vào chỉ tiêu nội bộ theo quy định như sau:Thủ tục làm thêm giờ làm căn cứ thanh toán dựa trên quy định về những trường hợp người lao động đi công tác hoặc được thanh toán và xác nhận làm thêm giờ phải đảm bảo nguyên tắc là khoản chi này chỉ được thanh toán với trường hợp được cán bộ và thủ trưởng đơn vị cấp có thẩm quyền duyệt chi về chế độ trả lương làm thêm giờ.
Làm thêm giờ ngày nghỉ có được tính lương không 

Lưu ý không giải quyết trong trường hợp người lao động đi công tác kết hợp với giải quyết việc riêng vào ngày nghỉ. 
Như vậy, quy định trên thì cán bộ, công nhân viên được cử đi công tác vào ngày nghỉ do đặc thù công việc mà cần làm thêm giờ thì sẽ được nhận thêm 2 khoản lương là tiền phụ cấp lưu trú và tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ. 
Bạn đọc có thể tham khảo quy đinh dựa trên công văn sau: 
Dựa vào điều 97 của Bộ luật lao động sô 10/10/2012/QH13 của BTC ban hành ngày  18/6/2012 quy định tiền làm thêm giờ và tiền làm phụ cấp khác như sau:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

=> Kết luận trường hợp người lao động đi làm thêm giờ vào ngày nghỉ không làm thêm công việc cá nhân như sau:  Người lao động sẽ được trả lương cao hơn tiền lương trong hợp đồng lao động đã ký. Lưu ý tiền làm thêm giờ của người lao đông được trả thêm sẽ không phải tính thuế TNCN. 


Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC