» »Unlabelled »

CÔNG THỨC TÍNH THUẾ TNDN TẠM TÍNH QUÝ 
Biên soạn bởi đội ngũ giảng viên Kế toán Lê Ánh

>> Xem thêm: Kế toán Lê Ánh

1. Các quy định liên quan đến tính thuế TNDN tạm tính quý

  Kết quả hình ảnh cho thuế
 • Thông tư 154/2011/TT-BTC
 • Thông tư 156/2013/TT-BTC
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC
 • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP

 

2. Cách tính thuế TNDN tạm tính

     Công thức: Thuế thu nhập DN phải nộp được xác định theo công thức sau:
thu-nhap-tinh-thue
a. Phần trích lập quỹ KH & CN
- Quy định tại Điều 10 TT 78/2014/TT-BTC
- Là loại quỹ tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động KH và CN của DN thông qua hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển, đổi mới công nghệ, sản phẩm, hợp lý hoá sản xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của DN. VD: xây phòng thí nghiệm, mua bản quyền công nghệ, kiểu dáng công nghiệp, thông tin KH&CN...
- Trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế TNDN.
b. Thuế suất
- Doanh nghiệp thông thường: 20%
- Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô: 17%
-  DNhoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam thuế suất thuế TNDN từ 32% đến 50%
c. Thu nhập tính thuế:
Thu nhập tính thuế=Thu nhập chịu thuế-(Thu nhập được miễn thuế+Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)
C1. Các khoản lỗ được kết chuyển
+ Chỉ được chuyển lỗ khi trong kỳ DN có kết quả kinh doanh là lãi.
+ Số lỗ được chuyển phải toàn bộ và liên tục và không được lớn hơn số lãi.
+ Thời gian chuyển lỗ liên tục không quá 5 năm
C2. Thu nhập được miễn thuế:
Quy định tại điều 8, thông tư 78/2014/TT-BCT và được sửa đổi, bổ sung tại Điều 3, Điều 4 của TT 151/2014/TT-BTC
 • Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản…
 • Thu nhập dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp…
 • Thu nhập từ hợp đồng nghiên cứu khoa học…
 • Thu nhập từ kinh doanh có người lao động là người khuyết tât, người nhiễm HIV…
        (xem thêm : Khóa học kế toán chuyên sâu)
c3. Thu nhập chịu thuế
Thu nhập chịu thuế=Doanh thu-Chi phí được trừ+Các khoản thu nhập khác

 • Doanh thu:
- Là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
+ TH DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ là doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT.
+ TH DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT
- Kế toán căn cứ vào hóa đơn đầu ra khi bán hàng, cung ứng dịch vụ để xác định doanh thu.
 • Chi phí được trừ: thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của DN theo quy định.
 • Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên
  Chi tiết xem thêm: Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN.
 • Các khoản thu nhập khác:
- Thu nhập khác được lấy từ số phát sinh bên có TK 515 và TK 711.
- Thu nhập khác là các khoản thu nhập không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của DN.
- Bao gồm:
+ Thu nhập khác như thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, phế liệu, hỗ trợ chi phí khuyến mại, nợ phải thu khó đòi nay đòi được, thu từ tiền phạt vi phạm hợp đồng…
 + Thu nhập từ các khoản đầu tư: lãi tiền gửi, chuyển nhượng vốn, chứng khoán, bất động sản, …

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)
(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)


About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC