Header ads

» » MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHẢI LÀM CỦA KẾ TOÁN CÔNG NỢ TẠI DOANH NGHIỆP

Kế toán Lê Ánh sẽ giới thiệu cho bạn cách mô tả công việc phải làm của kế toán Doanh nghiệp , hướng dẫn từ các giảng viên của trung tâm ! Chúc các bạn thành công.


Kế toán công nợ đóng 1 vai trò quan trọng trong DN. Họ sẽ thực hiện các mảng công việc sau:


1.    Quản lý công nợ khách hàng

Kế toán công nợ có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đối với Hợp đồng bán hàng:
 • Tạo mã khách hàng
 • Tiếp nhận, kiểm tra nội dung hợp đồng : thông tin khách hàng, điều khoản và hình thức thanh toán, chính sách phạt quá hạn…
 • Nhập thông tin khách hàng vào Bảng theo dõi hợp đồng kinh tế bán ra
Ngoài ra, kế toán công nợ phải làm các việc sau đối với khách hàng:
 • Định kỳ theo yêu cầu quản lý, lập các báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, báo cáo phân tích tuổi nợ ,..
 • Lập kế hoạch thu hồi công nợ đến han, tham mưu và đề xuất cho Ban giám đốc về các biện pháp giải quyết công nợ khó đòi.
 • Cung cấp số liệu và phối hợp cũng bộ phận kinh doanh trong việc thu hồi công nợ.
 • Theo dõi, ghi nhận diễn biến phát sinh tăng, phát sinh giảm công nợ phải thu theo ngày, tháng, quý, năm.
 • Căn cứ vào hợp đồng bán hàng, các chương trình chính sách kinh doanh của công ty, kế toán công nợ hạch toán các khoản giảm trừ công nợ mà khách hàng được hưởng
 • Định kỳ ( thông thường là cuối tháng ), thực hiện đối chiếu công nợ với từng khách hàng và chốt số liệu công nợ thông qua Biên bản đối chiều công nợ.

2. Quản lý công nợ với nhà cung cấp

Khi phát sinh Hợp đồng mua hàng của các bộ phận gửi về, KTCN thực hiện :
 • Tạo mã nhà cung cấp
 • Tiếp nhận, kiểm tra nội dung hợp đồng : thông tin nhà cung cấp, điều khoản thanh toán, thời hạn thanh toán, hình thức thanh toán chính sách ưu đãi ( nếu có ),…
 • Nhập thông tin vào Bảng theo dõi hợp đồng kinh tế mua vào
Ngoài ra, KTCN làm các công việc sau đối với nhà cung cấp:
 • Định kỳ theo yêu cầu quản lý, lập các báo cáo tổng hợp công nợ phải trả.
 • Lên kế hoạch thanh toán các khoản công nợ đối với nhà cung cấp đến hạn.
 • Hàng ngày, căn cứ số liệu hạch toán của Kế toán mua hàng, Kế toán kho, Kế toán thanh toán thì Kế toán công nợ phải kiểm tra tính chính xác của các giao dịch lấy hàng, thanh toán tiền cho người bán và ghi nhận diễn biến phát sinh tăng, phát sinh giảm công nợ phải trả.
 • Căn cứ vào hợp đồng mua hàng, các chương trình chính sách kinh doanh của bên bán  hạch toán các khoản giảm trừ công nợ mà doanh nghiệp được hưởng
 • Định kỳ theo yêu cầu quản lý ( thông thường là cuối tháng ), thực hiện đối chiếu công nợ với từng nhà cung cấp  chốt số liệu công nợ thông qua Biên bản đối chiều công nợ.

3. Các báo cáo của Kế toán công nợ

Kế toán công nợ cần làm những báo cáo sau:
 • Sổ chi tiết công nợ nhà cung cấp
 • Các báo cáo phân tích công nợ
 • Các báo cáo khác theo yêu cầu
 • Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu ( TK 131 )
 • Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả ( TK 331 )
 • Sổ chi tiết công nợ khách hàng

4. Kỹ năng cần có của Kế toán công nợ 

 • Kỹ năng phân tích và tham mưu
 • Nắm vững nghiệp vụ kế toán
 • Sử dụng tốt excel hoặc phần mềm kế toán
 • Kỹ năng giao tiếp tốt


KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)
(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC