» » » Cách xử lý khi mua hàng không có hóa đơn GTGT đầu vào

Doanh nghiệp của bạn mua hàng không có hóa đơn gtgt trong trường hợp này kế toán nên hạch toán như thế nào, cần những chứng từ gì để hợp thức hóa nghiệp vụ này, mua hàng không có hóa đơn có những quy định gì Các bạn tham khảo bài viết hướng dẫn chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày trong bài viết này nhé.

I. Các trường hợp mua hàng không có hóa đơn gtgt áp dung với doanh nghiệp cụ thể 

TH1: Doanh nghiệp mua hàng của hộ gia đình có doanh thu nhỏ hơn 100 triệu đồng/ năm
Đối với trường hợp này sẽ được phân loại ra các nhóm cụ thể sau:
 • Trường hợp hàng mua vào là nông sản, thủy hải sản của ngư dân tự sản xuất đánh bắt.
 • Sản phẩm mua do thợ thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm …hoặc những loại nguyên khác từ sản phẩm nông nghiệp không kinh doanh trực tiếp bán ra.
 • Doanh nghiệp mua sản phẩm trực tiếp khai thác như đất, đá,cát sỏi…của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp
 • Sản phẩm mua được từ người thu mua phế liệu trực tiếp thu nhặt.
 • Mua đồ dùng, tài sản và dịch vụ của hộ gia định và cá nhân trực tiếp bán ra.
Giá trị mua hàng hóa dịch vụ của hộ gia định, cá nhân kinh doanh không có trong trường hợp nêu trên có doanh thu nhỏ hơn 100 triệu đồng/năm.
Nếu doanh nghiệp của bạn mua hàng không có hóa đơn gtgt  trong trường hợp nêu trên cần phải bổ sung hồ sơ quyết toán như sau:
 • Hợp đồng mua bán.
 • Chứng từ thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được (Vì không có hóa đơn).
 • Biên bản bàn giao hàng hóa.
 • Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC).
                                      

 Mua hàng không có hóa đơn gtgt  phải xử lý như thế nào 

Với trường hợp mua hàng không có hóa đơn gtgt doanh nghiệp cần lưu ý:
 • Bảng kế phải được lập từ người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (hoặc người được ủy quyền) ký và phải chiu trách nhiệm với bảng kê đó.
 • Giá mua hàng được không có hóa đơn gtgt được tính trên bảng kê mua hàng phải ghi nhận giá trị tương tư hoặc thấp hơn. Trường hợp giá trị hàng hóa cao hơn sẽ bị loại.
 • Trường hợp 2. Doanh nghiệp mua hàng không có hóa đơn gtgt của hộ gia đình, cá nhân có doanh thu từ 100 triệu /năm trờ lên:
 • Trong trường hợp mua hàng như trên thì cá nhân kinh doanh phải tới cơ quan thuê trực thuộc để nộp thuế, sau khi được cơ quan thuế  bán lại cho hộ cá nhân một hóa đơn.Doanh nghiệp sẽ lấy hóa đơn này của hộ cá nhâ, gia đình sử dụng kê khai thuế.
 • Kế tóa sẽ hach toán trên hóa đơn được cấp từ cơ quan thuế các chứng từ thanh toán qua ngân hàng, hợp đồng, phiếu chi thì doanh nghiệp sẽ được hạch toán vào chi phí được trừ  khi quyết toán thuế TNDN.

III, Mức xử phạt quy định khi mua hàng không có hóa đơn gtgt

Quy định xử phạt khi mua hàng không có hóa đơn gtgt được Bộ tài chính quy định cụ thể như sau:
 •  Theo Công văn 3512/TCT-CS ngày 22/08/2014 do Bộ tài chính quy định cụ thể như sau
Hàng vận chuyển hàng hóa trong quá trình giao nhận không có hóa đơn và chứng từ hợp pháp thì cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện sai phạm hành vi trốn thuế theo quy định.
Nếu người bán hàng không được lập hóa đơn hán hàng có giá trị từ 200.000 đồng trở lên sẽ bị xử phạt hành chính từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.
 •  Áp dụng theo công văn số 244/TCT-CS do Bộ tài chính ban hành ngày 18/01/2013:
– Với hàng hóa mua hàng không có hóa đơn gtgt vận chuyển trên đường không có hóa đơn chứng từ như sau.
Thời hạn sử dụng hàng hóa trong 12 giờ mà doanh nghiệp không chứng minh được nguồn gốc hàng hóa mình sử dụng sẽ bị sử phạt từ  200.000 đồng đến 2.000.000 đồng Nếu mua hàng không có hóa đơn gtgt bị cơ quan chức năng thu giữ trong vòng 12 – 24 giờ  không có chứng từ hóa đơn chứng minh đúng thì sẽ bị xử phạt từ 300.00 đồng đến 3.000.000 đồng.

– Điều 15 khoản c Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định với luật thuế gtgt như sau
– Nếu mua hàng hóa dịch vụ trả góp và mua hàng hóa trả chậm, hàng hóa dịch cụ có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên sẽ căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm và trả góp để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Với nghiệp vụ này kế toán phải ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hóa đơn và chứng từ của hóa đơn dịch vụ mua vào. 
Lưu ý: Nếu công ty chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng mà chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng ghi nhận trước ngày 31 tháng 12 hàng năm với trường hợp thanh toán theo hợp đồng sơm hơn ngày 31 tháng 12 thì doanh nghiệp vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
+ Tính thuế TNDN khi mua hàng không có hóa đơn gtgt được quy định tại điều 4 thay thế thay điều 6
Căn cứ:
Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC).
Nếu doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn, dịch vụ mỗi lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên khi kế toán ghi trên hóa đơn tới thời điêm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp nghiệp mà chưa thanh toán thì doanh nghiệp sẽ được tính chi phí được trừ khi xác nhận thu nahajp chịu thuế, hạch toán công nợ TK331 vòa hợp đồng trả chậm.

Trên đây là toàn bộ quy định về việc mua hàng không có hóa đơn gtgt các bạn quan tâm tham khảo chi tiết tại website ketoanleanh.com

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC