Header ads

» » Phân biệt cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ


Khi tính thuế GTGT phần lớn kế toán đều sử dụng 2 phương pháp tính thuế khác nhau là tính thuế theo phương pháp trực tiếp và tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Nếu bạn chưa rõ sự khác nhau của 2 phương pháp này  hãy tham khảo ngay bài viết hướng dẫn do kế toán trưởng tại lớp học kế toán tổng hợp thực hành của trung tâm Lê Ánh trình bày trong bài viết này nhé.

I.   Sự giống nhau khi tính thuế theo phương pháp trực tiếp và tính thuế theo phương pháp khấu trừ                                              

1.Đối tượng áp dụng : Phương pháp TRỰC TIẾP               
 • Đối với doanh nghiệp có doanh thu nhỏ hơn 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện PP khấu trừ. ( Trước 1/1/2014)
 • Còn doanh nghiệp mới thành lập có tài sản cố định lớn hơn 1 tỷ đồng hoặc không phải là chi nhánh hoặc dự án mới của DN nộp thuế giá trị gia tăng theo pp khấu trừ
 • Hộ  cá nhân kinh doanh   
Đối tượng áp dụng: Phương pháp KHẤU TRỪ           
 • DN thành lập ( trước 1/1/2014) có doanh thu năm lớn hơn thì áp dụng phương pháp khấu trừ
 • DN đã thành lập (trước 1/1/2014) có DN năm < 1 tỷ, đã đăng ký tự nguyện áp dụng PP khấu trừ
 • DN mới thành lập( từ sau 1/1/2014) có TSCĐ>=1 tỷ, hoặc chỉ là chi nhánh , dự án mới của DN nộp thuế GTGT  theo pp khấu trừ
   2. Hóa đơn sử dụng: Phương pháp TRỰC TIẾP          
 • Hóa đơn bán hàng mẫu 02GTGT   
 2. Hóa đơn sử dụng: Phương pháp  KHẤU TRỪ   
 • Hóa đơn GTGT mẫu 01GTGT
 3.Tính thuế GTGT phương pháp TRỰC TIẾP           
 • VAT = DN * tỷ lệ %   
 • Tỷ lệ được tính như sau
 • Về việc phân phối và cung cấp hang hóa: 1%
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu :5%
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3%
 • Hoạt động kinh doanh khác 2%
Tính thuế GTGT phương pháp KHẤU TRỪ     
 • VAT phải nộp = VAT đầu ra – VAT đầu vào khấu trừ
 • Tỷ lệ được tính như sau: VAT đầu ra =DT (giá bán chưa thuế) X thuế suất
 •  Thuế suất được tính như sau:
 •               Không chịu thuế
 •               Chịu thuế 0%
 •               Chịu thuế 5%
 •               Chịu thuế 10%
4. Khai thuế giá trị gia tăng phương pháp TRỰC TIẾP                    
 • Mẫu 04/GTGT    
 • Kèm theo bảng kê bán ra 04-1/GTGT ( không có bản kê mua vào)   
Khai thuế giá trị gia tăng phương pháp KHẤU TRỪ        
 • Mẫu 01/GTGT
 • Kèm theo bảng kê bán ra 01-1/GTGT và bảng kê mua vào 01-2/GTGT
5. Hạch toán kế toán thuếphương pháp TRỰC TIẾP                   
 • Thuế đầu vào được hạch toán cào chi phí hoặc nguyên giá tài sản (không có tK 1331)       
 • Thuế đầu ra được hạch toán giảm doanh thu:
 • Nợ 511
 •    Có 33311                 
 •   Vat phải nộp = Có 33311         
Hạch toán kế toán thuếphương pháp KHẤU TRỪ        
 • Thuế đầu vào được hạch toán vào Nợ 1331
 • Thuế đầu ra được hạch toán vào Có 33311
 • Vat phải nộp = Có 33311- Nợ 1331               

Tuy nhiên khi sử dụng 2 phương pháp này bạn sẽ thấy những điểm khác nhau cơ bản. Đây là mẫu chốt để doanh nghiệp quyết định nên sử dụng phương pháp tính thuế nào hợp lý nhất.
                               
 So sánh tính thuế theo phương pháp trực tiếp và tính thuế theo phương pháp khấu trừ 

II. Điểm khác nhau cơ bản khi sử dụng phương pháp tính thuế trực tiếp và phương pháp khấu trừ

Phương pháp khấu trừ: chỉ  tính thuế với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật  và phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế từ trước.
Tính thuế theo phương pháp trực tiếp áp dụng
a) Cá nhân, hộ kinh doanh  không thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng không đầy đủ các chuẩn mực kế toán theo quy định.
b) Các tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh đã thực hiện đăng  ký kinh doanh không theo quy định của luật đầu tư và những tổ chức  (bao gồm cả các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác), đơn vị không thực hiện hoặc có thực hiện nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật với các tổ chức cá nhân nước ngoài có cung cấp hàng hóa và dịch vụ thăm dò , khai thác và tìm kiếm dâu khí. 
 Trường hợp tổ chức và cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa và dịch vụ tiến hành các hoạt động thăm dò , tìm kiếm và phát triển khai thác dầu mỏ khí đố t tại VN phải có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay theo tỷ lệ do Bộ Tài chính quy định.  Nếu những doanh nghiệp và cá nhân thuộc nhóm này thực hiện đăng ký, khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì số thuế đã nộp theo tỷ lệ do Bộ Tài chính được trừ vào số thuế phải nộp.
c)  Tính thuê với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý.
 Nếu có thêm hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì áp dụng tính thuế  theo phương pháp tính trực tiếp ghi nhận trên giá trị gia tăng.
Các bạn tham khảo thêm bài viết về tính thuế TNDN tại Website: http://www.ketoanleanh.com/

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công ! 

About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC