Header ads

» » » Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng không

Doanh nghiệp khi thành lập văn phòng, nhà xưởng phải làm hợp đồng thuê nhà của người dân đê làm văn phòng, kho xưởng. Vậy hợp đồng ký kết như vậy có phải công chứng không, các bạn quan tâm tham khảo nghiệp vụ chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây nhé

I. Hợp đồng thuê nhà của doanh nghiệp có cần công chứng không 

Theo quy định tại Điều số 429 của Bộ Luật Dân sự số 2005 quy định cụ thể như sau:

“Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Tuy nhiên, để tiện lợi hóa tất cả những thủ tục hành chính theo quy định ngày 10/12/2010 và Nghị quyết 52/NQ-CP do chính phủ ban hành quy định rằng hợp đồng thuê nhà có phải cần công chứng,  của doanh nghiệp phục vụ sản xuât kinh doanh, không cần phải thuê nhà công chứng.

Theo quy định  trong bảng thông báo số 63/TB- VPCP ban hành theo quy định  đơn vị trực thuộc tại  Văn phòng Chính phủ.về việc bãi bỏ quy định, công chứng trong điều khoản về hợp đồng thuê nhà.
Doanh nghiệp làm hợp đồng thuê nhà có cần công chứng không
Quy định cụ thể tại: Khoản 2, Điều 122, Luật Nhà ban hành năm 2014 quy định rõ về cách công chứng, và những chứng thực hợp đồng tại thời điểm mà hợp đồng có hiệu lực về nhà ở như sau: 

“Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.”

Nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 17 trong bô luật kinh doanh bất động sản năm 2014 đã quy định về các mẫu hợp đồng kinh doanh bất động sản được doanh nghiệp lập riêng thành văn bản, khi  thực hiện công chứng phải do các bên thỏa thuận riêng đối với những hợp đồng mua bán và thuê nhà hoặc công trình xây dựng hay hơp đồng chuyển nhượng về quyền sử dụng đất do các bên hộ gia đình và cá nhân đã được quy định tại khoản 2 Điều 10 của luật này thì phải công chứng hoặc chứng thực”.
Như vậy, đối với hợp đồng thuê nhà.
Hợp đồng thuê nhà có cần phải công chứng từ 

Quy định lập chứng từ thuê nhà giữa các bên không có nhu cầu khác nhau: 
Theo quy định phải có hiệu lực thỏa thuận và quy định cụ thể tại thời điểm ký kết hợp đồng

2. Quy định cụ thể của cơ quan thuế lại về công chứng tại hợp đồng thuê nhà 

Theo quy định cụ thể vào ngày 2/11/2015 hướng dẫn tại cục thuế Bình Dương, tổng cụ thuế sẽ ban hành công văn số: 4528/TCT-PC trả lời về việc Công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở, nói rõ việc tuân thủ những quy định nêu trên thì hợp đồng thuê nhà sẽ không cần phải công chứng.
áp dụng với toàn bộ các loại hình va lĩnh vực tổng cụ thuế các tính địa phương thi hành. 
Bạn đọc quan tâm tham thêm nội dung tại: Công văn 4528/TCT-PC

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC