» » Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Quy định về thời hạn sử dụng hóa đơn theo quý như thế nào, có quy định cụ thể về tình sử dụng hóa đơn không. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết tại đây nhé.


 Bộ tài chính ban hành công văn quy định về thời hạn sử dụng hóa đơn sử dụng theo quý. 

I. Quy định về thời hạn sử dụng hóa đơn theo quý 

_ Thời hạn nộp báo cáo tài chính cho quý I chậm nhất là ngày 30/04 

– Thời hạn nộp qúy II nộp chậm nhất ngày 30/7.

– Thời hạn nộp III thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/10.

– Thời hạn nộp vào quý IV nộp chậm nhất ngày 30/01 của năm sau .
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý 
Quy định về trình tự thời gian nộp báo cáo tài chính tình hình sử dụng hóa đơn theo quý 

Quy định về báo cáo sử dụng hóa đơn tính theo quý sử dụng mẫu số: BC26/AC ban hành kèm theo thông tư TT153/2010/TT– BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính.  Bắt đầu hiệu lực bắt đầu ngày Có 01/01/2011

Quy định về ngày lập báo cáo tài chính và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn dựa theo mẫu số: BC26/AC do Bộ Tài chính ban hành theo TT số 64/2013/TT–BTC cấp ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 01/07/2013

Như vậy, doanh nghiệp lập báo cáo tình tình sử dụng hóa đơn  hàng  phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tính theo quý dựa vào mẫu số: BC26/AC ( Quy định và ban hành theo TT39/2014/TT–BTC, do bộ tài chính ban hành ngày 31/3/2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/06/2014. 

Hotline tư vấn khóa học kế toán tổng hợp thực hành: 0904 848 855/Mrs Lê Ánh 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC