» » » Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH MTV, DNTN có được tính là chi phí hợp lý không

Doanh nghiệp TNHH một thành viên, doanh nghiệp thương mại chi phí tiền lương cho giám đốc của được tính vào chi phí giảm trừ khi tính thuế TNDN không. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết tại đây. 

I. Quy định về tiền lương giám độc công ty TNHN MTV, DNTN có được tính vào chi phí được trừ không

Về vấn đề tiền lương của giám đốc công ty có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không công ty Dich Vụ Kế Toán Việt có chi trả tiền lương giám đốc cho ông Vũ Văn Sỹ mức 5 triệu đồng/ tháng . Vậy tiền lương này có được tính vào chi phí giảm trừ không, dựa vào văn bản pháp lý 
nào?

Cậu hỏi trên được trả lời theo văn bản hiện hành trực tiếp như sau: 

–Chiếu theo tiết d, điểm 2.5 của khoản 2 và điều 6 của TT 78/2014/TT–BTC ban hành ngày 18/6/2014 quy định về những khoản chi phí: Những khoản chi phí không được trừ xác định về thuế TNDN bao gồm: 

“d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

–Dựa theo điểm 2.6 khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT–BTC  do Bộ tài chính ban hành ngày 22/06/2015 (sửa đổi và bổ sung thay thế TT 78/2014/TT–BTC):  Hướng dẫn và quy định cụ thể về những khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN:
"d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh."
Tiền lương giám đốc có được tính vào chi phí giảm trừ không

2, Chiếu theo quy định tại công văn số 727/TCT–CS ban hành ngày 3/03/2015 do Tổng cục thuế ban hành:

 "Căn cứ đặc thù của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điêu hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoán chi phí quy định tai tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT–BTC nêu trên."
Quy định cụ thể về trường hợp này khi tính thuế TNDN được tính vào khoản chi phí được trừ sẽ chia ra những trường hợp cụ thể sau: 

Trường hợp 01: Trường hợp giám đốc trực tiếp là chủ doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương và tiền công của chủ công ty TNHH 1 TV do cá nhân làm chủ doanh nghiệp và không phân biệt chi phí có tham gia điều hành sản xuất kinh doanh thì khoản chi này sẽ không được tính vào chi phí giảm trừ khi tính thuế TNDN.

Trường hợp 02: Doanh nghiệp thuê giám đốc về quản lý thì chi phí tiền lương và tiền công của giám đốc công ty TNHH 1TV , DNTN nếu có đầy đủ hồ sơ chứng minh có đầy đủ hồ sơ và chứng từ để quyết toán thù sẽ không được tính vào chi phí giảm trừ khi tính thuế TNDN.

Quy định cụ thể về tính chi phí giảm trừ khi tính thuế TNDN bạn đọc có thể tham khảo công văn 727/TCT–CS  quy đinh cụ thể về Thuế TNDN do tổng cục thuế ban hành ngày ngày 03/03/2015 do Tổng cục thuế Đà Nẵng quy định cụ thể về tiền lương giám  của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Đà Nẵng quy định vào chi phí được trừ.

Như vậy trường hợp công ty Dịch vụ kế toán Việt có trả lương cho ông Vũ Văn Sỹ ở vị trí giám đốc nếu đó là công ty do ông Sỹ làm chủ trực tiếp đăng ký kinh doanh thì sẽ không được tính vào chi phí giảm trừ. Trong trường hợp ông Sỹ được thuê về làm giám đốc thì tiền lương đó sẽ được tính vào chi phí giảm trừ.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC