Header ads

» »Unlabelled » Hướng dẫn quy trình kiểm kê tài sản cố định và cách xử lý chênh lệch

Kiểm kê tài sản cố định phải được các doanh nghiệp thực hiện vào cuối mỗi năm tài chính để đánh giá đúng thực trạng, tình hình của tài sản và đưa ra các giải pháp hợp lý.
Sau đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết quy trình kiểm kê tài sản cố định và cách xử lý chênh lệch.

>>> Xem thêm: Cách định khoản các bút toán cuối kỳ đầy đủ nhất

       1.      Các bước đầy đủ khi kiểm kê tài sản cố định

B1: Lãnh đạo (Ban giám đốc) Công ty công bố Quyết định kiểm kê tài sản cố định.
B2: Tổ chức, thành lập Hội đồng kiểm kê TSCĐ của doanh nghiệp, thông thường, một hội đồng kiểm kê tài sản cố định bao gồm:
+ Giám đốc, hoặc thủ trưởng đơn vị làm Chủ tịch Hội đồng kiểm kê TSCĐ,
+ Trưởng các phòng ban trong doanh nghiệp trực tiếp sử dụng TSCĐ.
+ Trưởng phòng quản lý tài sản trong doanh nghiệp,
+ Kế toán trưởng; kế toán tài sản cố định.
+ Có thể có các thành viên khác tham gia kiểm kê.

B3: Cuối năm tài chính, hoặc khi có nhu cầu, hội đồng kiểm kê TSCĐ thực hiện kiểm kê TSCĐ, đánh giá thực trạng của TSCĐ trong doanh nghiệp.
B4: Tập hợp số liệu, xử lý số liệu và lập biên bản kiểm kê:
Căn cứ vào kết quả kiểm kê những TSCĐ thực tế có tại doanh nghiệp, Hội đồng kiểm kê TSCĐ phải tổng hợp, phân tích số liệu tài sản cố định đã kiểm kê, đồng thời đối chiếu với số liệu ở bộ phân quản lý TSCĐ, bộ phận sử dụng tài sản cố định và kế toán để lập biên bản kiểm kê TSCĐ phù hợp, và đảm bảo thể hiện đầy đủ, rõ ràng các nội dung chủ yếu sau:
+ Chênh lệch số lượng, giá trị TSCĐ giữa sổ sách với thực tế (Nếu có),
+ Liệt kê các TSCĐ cần được sửa chữa, bảo dưỡng hoặc điều chuyển nội bộ…
+ Tổng hợp các TSCĐ cần thanh lý và lý do: do hư hỏng,do chi phí sửa chữa lớn, tốn nhiều nhiên liệu; năng lượng, hoạt động kém hiệu quả hoặc không dùng đến nữa….
B5: Hội đồng kiểm kê tài sản cố định đưa ra nhận xét, đánh giá:
+ Nhận xét chung về tình hình quản lý, sử dụng tài sản cố định tại đơn vị,
+ Nếu tài sản cố định phát sinh chênh lệch giữa kiểm kê thực tế và sổ sách phải tiến hành tìm hiểu nguyên nhân để đưa ra biện pháp xử lý kịp thời,
+ Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp hoặc điều chuyển TSCĐ… với những TSCĐ cần sửa chữa theo nguyên nhân cụ thể được các phòng ban trực tiếp sử dụng TSCĐ báo cáo.
+ Thống kê, phân loại TSCĐ để đề nghị thanh lý theo nguyên nhân cụ thể do bộ phận trực tiếp sử dụng tài sản báo cáo.
B6: Đưa ra, đề xuất các giải pháp, kiến nghị:
+ Tư vấn với ban giám đốc chế độ quản lý TSCĐ nội bộ,
+ Kiến nghị chế độ luân chuyển, lưu giữ hồ sơ về tài sản giữa các bộ phận phù hợp hơn,
+ Đề xuất chính sách bảo trì, bảo hành, sửa chữa tài sản cố định,
+ Thực hiện kết quả kiến nghị của biên bản kiểm kê ở kỳ trước.
+ Đề  xuất biện pháp xử lý chênh lệch số liệu.
+ Giao trách nhiệm thực hiện, khắc phục,
+ Các kiến nghị khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.
B7: Báo cáo kết quả
+ Báo cáo với chủ sở hữu TSCĐ về kết qủa kiểm kê
+ Gửi báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của chủ sở hữu TSCĐ cho các bộ phận liên quan.

        2.     Hướng dẫn cách xử lý chênh lệch (nếu có) giữa sổ sách và thực tế

Khi quy trình kiểm kê TSCĐ hoàn thành, có thể xảy ra trường hợp có chênh lệch giữa thực tế và sổ sách thì kế toán cần tiến hành xử lý số liệu chênh lệch giống như xử lý hàng tồn kho thiếu, thừa. Tuy nhiên, trường hợp này rất ít khi xảy ra trong doanh nghiệp.
Từ khóa liên quan: quy trình kiểm kê tài sản cố định, kiểm kê tài sản, tài sản cố định, quy trinh kiem ke tai san co dinh…
Từ khóa xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội, khóa học kế toán thực hành tại Thanh Xuân, Cầu Giấy…


KẾ TOÁN LÊ ÁNH 
  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường
 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 nănm đến 20 năm kinh nghiệm)
HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC