» » Doanh nghiệp vi phạm quy định đặt in hóa đơn bị phạt như thế nào


Bạn quan tâm đến mức phạt vi phạm quy định đặt in hóa đơn áp dụng với các doanh nghiệp đủ hoặc chưa đủ điều kiện đặt in hóa đơn. Tham khảo ngay bài viết hướng dẫn tìm hiểu mức phạt vi phạm quy định đặt in hóa đơn theo TT 10/2014/TT-BTC tại đây nhé.

I. Mức hình phạt về vi phạm quy định đặt in hóa đơn được Bộ tài chính quy định cụ thể tại điều 8 TT10/2014/TT-BTC với trường hợp cụ thể 

TH1:  Những trường hợp vi phạm quy định đặt in hóa đơn theo quy định của Bộ tài chính
Áp dụng với những đơn vị bị phát hiện nộp báo cáo tình hình in nhận hóa đơn chậm hơn quy định cụ thể với những trường hợp cụ thể sau:
  • a, Nộp chậm báo cáo tình hình in hóa đơn 5 ngày từ khi hết hạn thì bạn phạt cảnh cáo.
  • b, Đối với các trường hợp có vi phạm quy định đặt in hóa đơn, nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp chậm từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 từ khi hết thời hạn, thì nếu có  tình tiết giảm nhẹ khi nộp báo cáo thì doanh nghiệp  sẽ bị xử phạt theo mức tối thiểu trong khung hình phạt này là 2 triệu đồng.
  • c,  Nếu doanh nghiệp vi phạm quy định đặt in hóa đơn nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau ngày thứ 10 từ khi hết hạn báo cáo tình hình đặt in hóa đơn thì phị phạt từ 2triệu đến 4 triệu.
                                        Hóa đơn tự in vi phạm sẽ bị sử phạt hành chính như thế nào                                      

TH2:  Phạt 4 triệu đến 8 triệu nếu doanh nghiệp vụ phạm vi phạm quy định đặt in hóa đơn

  •  a,  Hợp đồng in hóa đơn đã hết hạn nhưng công ty không làm hợp đồng thanh lý trước khi thời điểm đặt in hóa đơn kết thúc.
  •  b, Phat hiện sai phạm nếu doanh nghiệp không hủy những đóa đơn in sai hoặc in thừa khi làm thanh lý hợp đồng in.

Th3: Doanh nghiệp bị phạt tiền từ 6 triệu – 18 triệu nếu vi phạm các trường hợp 

  • a,  Doanh nghiệp nhân in hóa đơn không  đáp ứng được các điều kiện quy định về tổ chức, in hóa đơn theo quy định của Bộ tài chính áp dụng với hóa đơn hàng hóa, dịch vụ.
  • b,  Doanh nghiệp bị phát hiện không khai báo về việc làm mất hóa đơn khi in ấn hoặc giao hóa đơn cho khách.

TH4:  Doanh nghiệp vi phạm quy định đặt in hóa đơn bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu
Nếu vi phạm vào hành vi chuyển nhượng  tất cả hoặc một phần trong hóa đơn.
Nếu doanh nghiệp in hóa Nếu đơn vị kiểm tra phát hiện các tổ chức, cá nhân đặt in hoa đơn chuyển nhượng từ khâu in ra phim (chế bản) đưa cho cơ sở khác thì bị phạt theo mức tối thiểu ở khung hình phạt .
Th5:  Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định đặt in hóa đơn  của khách hàng này đưa cho khách hàng khác thì bị phạt từ 15 triệu đến 45 triệu đồng.
Th6:  Áp dụng mức phạt từ 15 triệu đến – 45 triệu nếu doanh nghiệp bán hóa đơn đặt in của khách hàng này cho khách hàng khác.
Th7: Quy định phat tiền từ 20 triệu đến 50 triệu nếu doanh nghiệp vi phạm quy định in hóa đơn giả.

II. Quy định hình thức nộp phạt theo quy định in hóa đơn như sau

Tổ chức cá nhân vi phạm quy định in hóa đơn phải nộp thuế theo hình thức nộp phạt bổ sung.Nếu phạm phải khoản 6 của điều này sẽ bị đình chỉ toàn bộ quá trình in hóa đơn từ  01- 03 tháng  từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành,
Nếu tổ chức và cá nhân vi phạm quy định trên tại các khoản 5 và khoản 6 phải hủy ngay hóa đơn đã cho bán hoặc các hóa đơn in giả.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!
Từ khóa liên quan: các mức xử phạt vi phạm đặt in hóa đơn, xử phạt vi phạm quy định đặt in hóa đơn, hành vi vi phạm quy định đặt in hóa đơn,vi phạm quy định đặt in hóa đơn.

About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC