» » Hàng bán bị trả lại, Xử lý như thế nào cho đúng


Trong quá trình mua bán hàng hoá, cả bên mua lẫn bên bán hàng đều có những hoá đơn xác lập rõ ràng. Tuy nhiên, do sản phẩm nhận được không đúng yêu cầu về mẫu mã, chất lượng như bên mua yêu cầu nên có thể dẫn tới trường hợp trả lại hàng đã mua. Khi đó, kế toán sẽ xử lý hoá đơn, giấy tờ như thế nào? Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn qua bài vi ết “Hàng bán bị trả lại, Xử lý như thế nào cho đúng? "


I:  Kế toán xuất hóa đơn trả lại hàng hoá cho bên bán hàng

- Các tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, kế toán phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có)

- Đối với trường hợp người mưa không có hoá đơn bán hàng, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.
- Khi khách hàng trả lại hàng  hoá thì phải:
Lập hóa đơn trả lại hàng ( một phần hay toàn bộ hàng hóa trên hóa đơn)
Ghi rõ số lượng, giá trị, tiền thuế trả lại
Ghi rõ lý do trả lại hàng
Trường hợp bên mua không có hóa đơn, thì hai bên lập biên bản trả lại hàng, đồng thời trả lại hóa đơn cho bên bán
Hàng bán bị trả lại, Xử lý như thế nào cho đúng

II:  Kế toán kê khai thuế với những hàng hóa trả lại cho bên bán

1. Trường hợp chưa kê khai thuế hàng hóa trả lại

Trường hợp hàng bán bị trả lại trong kỳ, chưa kê khai thuế, hai bên lập biên bản trả lại hàng, trả lại hóa đơn cho bên bán, và kế toán không phải kê khai thuế.
Bên mua có thể xuất hóa đơn trả lại hàng. Khi xuất hóa đơn trả lại hàng bên mua chỉ kê khai hóa đơn sử dụng, mà không cần kê khai thuế.
2 Trường hợp đã kê khai thuế hàng  hóa trả lại

Trường hợp hai bên đã kê khai thuế đầu ra, đầu vào, hai bên lập biên bản, bên mua xuất hóa đơn trả lại toàn bộ hoặc một phần hàng cho bên bán.
Căn cứ vào hóa đơn xuất trả hàng, bên bán kê khai:
Giảm doanh thu bán hàng và thuế GTGT đầu ra
Căn cứ vào hóa đơn xuất trả hàng, bên mua kê khai:
Giảm doanh thu mua hàng và thuế GTGT được khấu trừ theo hóa đơn trả  lại hàng
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tờ  hóa đơn trả lại hàng

Nếu bạn chưa tự tin về kiến thức kế toán của bản thân mình. Hãy tham gia khóa học kế toán tổng hợp thực hành, khóa học kế toán thuế chuyên sâu để tích lũy thêm kiến thức cho bản thân mình. Phục vụ tốt hơn cho công việc kế toán của mình nhé

Các bạn xem thêm các bài viết tại: http://ketoanleanh.edu.vn/

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!


About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC