» »Unlabelled » Quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh


Thủ tục quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh. Rất nhiều doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vì một lý do nào đó phải chuyển địa điểm kinh doanh. Vậy doanh nghiệp có phải Quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh không? Thủ tục quyết toán thuế sẽ được thực hiện như thế nào?  Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ vấn đề này với các bạn qua bài viết “Quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh”


1. Quyết toán khi chuyển địa điểm kinh doanh cùng tỉnh.

Thủ tục quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh

a. Chuyển địa điểm kinh doanh cùng quận, huyện ( cùng Chi cục thuế quản lý)
– Doanh nghiệp lập mẫu 08-MST gửi đến Chi Cục thuế và ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh.
– Cục thuế sẽ cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế trong thời hạn 2 ngày
– Doanh nghiệp không phải quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh trong trường hợp này.
b. Chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tính ( Cùng Chi Cục thuế)
Hồ sơ gồm những tài liệu sau:
– Doanh nghiệp lập mẫu 08-MST ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
– Hồ sơ được lập làm 2 bản gửi cho Chi cục thuế chuyển đi và chi cục thuế chuyển đến.
– Doanh nghiệp không phải quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh trong trường hợp này.
Lưu ý:  Chi Cục thuế chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế mẫu 09-MST ban hành theo Thông tư 80/2012/TT-BTC gửi đến Chi cục thuế nơi người nộp thuế chuyển đến trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ chuyển địa điểm.

2. Quyết toán khi chuyển địa điểm kinh doanh khác tỉnh.

a. Tại Cục thuế người nộp thuế chuyển đi.

Doanh nghiệp khi chuyển đi phải nộp hồ sơ khai chuyển địa điểm kinh doanh gồm có:
– Thông báo chuyển địa điểm kinh doanh.
– Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế.
– Thông báo tính trạng kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp theo mẫu 09-MST ban hành theo Thông tư 80/2012/TT-BTC.
– Khi nhận được hồ sơ khai chuyển địa điểm của doanh nghiệp thì trong thời hạn 3 ngày làm việc cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:
+ Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế của người nộp thuế.
+ Lập mẫu 09-MST ban hành theo Thông tư 80/2012/TT-BTC về tình hình nộp thuế của người nộp thuế, gửi cho doanh nghiệp và cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến.

b. Tại Cục thuế người nộp thuế chuyển đến.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày cấp giấy phép kinh doanh người nộp thuế phải nộp hồ sơ đăng ký thuế gồm:
– Tờ khai đăng ký thuế, mã số thuế trên tờ khai là mã số thuế đã được cấp trước đó cho doanh nghiệp.
– Bản sao không cần chứng thực của Giấy phép đầu tư, giấy phép kinh doanh.
– Trong thời hạn 3 ngày làm việc cơ quan thuế phải cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế của người nộp thuế.

Lưu ý: Trong trường hợp này doanh nghiệp phải quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh đối với cơ quan thuế trước khi chuyển địa điểm kinh doanh.

Các bạn xem thêm bài viết tại: https://ketoanleanh.edu.vn/
Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 


About Unknown

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

ẢNH CÁC KHÓA HỌC